Over ons. Over ons.

KERKEN MET VAART

… een initiatief van vijf kerken langs de Hoogeveense Vaart. We hebben elkaar opgezocht om met behoud van ieders lokale plek en eigenheid in een samenwerkingsverband sterker te staan. Samen sta je sterker en kun je meer beweging en vaart maken. Het is de bedoeling laagdrempelige activiteiten aan te bieden waar iedereen aan kan deelnemen. Kerken met Vaart wil een tegenwicht vormen naast de ervaringen van krimp, vergrijzing, financiële- en bestuursproblemen in de kerk. Samen met alle betrokkenen, voorgangers, kerkenraden en gemeenteleden willen we de vaart erin houden, elkaar versterken en verrijken om zo gestalte te geven aan christen–zijn in deze tijd.
 
Noorderkerk Zuiderkerk • Kruispunt • Eben-Haëzer • Kruiskerk
Nieuw-Amsterdam Veenoord / Erica / Klazienaveen / Nieuw-Dordrecht / Zwartemeer
 
 
Ga mee !! Ga mee !!
Jaarthema 2023-2024

‘Ga mee!’
Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

‘Ga mee!’ is het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het daagt ons uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. De kerk van Christus is een kleurrijk geheel. We worden opgeroepen om in alle diversiteit elkaar op te zoeken en de hand te reiken om samen te getuigen van Gods goedheid in de wereld. ‘Ga mee!’
 
 
Folder 2023-2024 Folder 2023-2024Even klikken op de afbeelding en u kunt de hele folder bekijken.