Welkom. Welkom.

Op deze pagina vindt u actueel nieuws, recente of toekomstige activiteiten en eventuele andere relevante informatie. U kunt ons ook een bericht melden, zie hiervoor de contact pagina.

Het hoofdmenu brengt u naar de overige informatie.

We hopen, dat u nog eens terugkomt. 

 
De Zuiderkerk zet de deuren open…… De Zuiderkerk zet de deuren open……
NIEUW BERICHT


Vorig jaar was het idee ontstaan om in de zomermaanden de Zuiderkerk een aantal uren open te hebben voor belangstellenden.
Bezoekers konden op de dinsdagmiddagen een praatje maken,
de kerk bezichtigen, een kaarsje branden en even genieten van de rust.
Dit is zo goed bevallen dat we het dit jaar opnieuw gaan oppakken.
Vanaf 18 mei tot 1 oktober a.s. staan de deuren van de kerk weer voor u/jou open van 14.00 tot 16.00 uur.
Er is gekozen om het dit jaar op de zaterdagmiddagen te doen.
Onder het genot van een kopje koffie of thee dat jou wordt aangeboden,
kun je  een praatje maken, genieten van muziek en de rust.
Uiteraard is er gelegenheid vragen te stellen aan de vrijwilliger die aanwezig is.
Ook ligt er een map met informatie over het kerkgebouw en het prachtige orgel en kun je een folder meenemen om op een later moment nog eens wat na te lezen.
Vanzelfsprekend is de toegang gratis.
We hopen veel mensen te mogen begroeten.
U/jij bent van harte welkom!!

Zuiderkerk
Vaart ZZ 86
Nieuw Amsterdam

 
 
40 dagen project 2024, Grannies 2 Grannies 40 dagen project 2024, Grannies 2 Grannies


Als Kerken met Vaart hebben we dit jaar in de 40 dagentijd geld ingezameld voor dit
project. De totale opbrengst was € 7544,00. Dit is voldoende voor de bouw van 2
huisjes. Op zondag 14 april is dit bedrag in de verschillende kerken bekend gemaakt.
In de dienst in de Eben Haëzerkerk is het geld via een cheque overhandigd aan de
Friese oma’s, die heel blij waren met dit bedrag. De Grannies in Oeganda kunnen
dank zij deze bijdrage weer 2 huisjes bouwen, waarin zij voor hun kleinkinderen
kunnen zorgen.
Ook namens deze weg willen wij iedereen bedanken voor het mooie bedrag dat
bijeengebracht is.

Klik hier voor het fotoalbum!