Thema-avonden van kerken met vaart Thema-avonden van kerken met vaartIn het seizoen 2023-2024 van het kerkelijk jaar zal een aantal activiteiten worden georganiseerd. Hieronder vindt u informatie over de onderwerpen, data en locaties. Actuele informatie is te vinden op de website van Kerken met Vaart en in de zondagsbrieven van de aangesloten kerken.

Filmavond: ‘Het gaat door!’

Plaats: Eben-Haezerkerk Klazienaveen
Datum: 31 oktober 2023. Aanvang: 19.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek.

Van de musical ‘Het gaat door!’ die in het voorjaar van 2023 is uitgevoerd in Erica, is een video gemaakt. De film neemt ons mee naar Rome, anno 64. De evangelist Lucas overhandigt zijn nieuwe boek aan de Romeinse advocaat Theofilus. Lucas laat daarin zien dat de boodschap van het evangelie niet stopt, ondanks dat de volgelingen van Jezus om hun geloof worden vermoord. De film verbeeldt het verhaal en toont verschillende gebeurtenissen uit het begin van het christendom. Het verhaal van het evangelie gaat door als een droom van vrede die mensen bemoedigt en inspireert. Die droom laat belden zien van wat het christendom in de 2000 jaar van haar bestaan zal betekenen. Maar ook dat mensen die dromen van een nieuwe wereld, altijd weer worden geconfronteerd met de harde macht van de gevestigde orde. Uiteindelijk wordt in de film de sprong naar het kerkelijk leven in de huidige tijd gemaakt. Dwars door alles heen blijkt het evangelie stand te houden.  Het christendom heeft toekomst, omdat geloof, hoop en liefde nooit zullen verdwijnen. Het gaat door!
Zorg in de laatste levensfase: palliatieve zorg/sedatie en euthanasie

Plaats: Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam.
Datum: 14 november 2023. Aanvang: 19.30 uur.
Spreker: Ds. Wim de Groot, geestelijk verzorger Treant Zorggroep

Wat is palliatieve zorg voor mensen in de laatste levensfase? Geef je die thuis of in een zorginstelling? Wat betekent dat voor zorgverleners en mantelzorgers? En wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie? Over de vragen die er kunnen zijn rond de zorg in de laatste levensfase wil ds. Wim de Groot met ons van gedachten wisselen vanuit zijn ervaring als geestelijk verzorger in Treant.Ga mee eten!

Plaats: Kruispunt Erica.
Datum 6 febr. 2024. Aanvang 18.30 uur.

Samen eten verbindt mensen met elkaar. Samen eten is uitdelen en delen. Het kan een inspiratiebron zijn voor goede gesprekken en de ervaring dat geloof, hoop en liefde nog steeds zeggingskracht heeft. In vrijwel alle culturen speelt samen eten een grote rol. Ook in veel bijbelverhalen komt de gezamenlijke maaltijd terug. Gegevens uit de Bijbel en de bijbelse tijden hebben mensen ertoe gebracht bijbelse recepten te schrijven. We gaan ze uitproberen!
Van harte uitgenodigd om mee te eten!!


Je zult maar vluchteling zijn, asielzoeker of statushouder…!

Plaats: Noorderkerk Nieuw-Amsterdam
Datum: 20 maart 2024. Aanvang 19.30 uur.
Spreker: Dhr. Helmer Roelofs van Stichting Inlia

Inlia is een Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Helmer Roelofs zal ons vertellen over de problematiek die Inlia ervaart met het plaatsen van asielzoekers en statushouders. En hoe lokale kerken daar veel in kunnen betekenen. Vanuit Inlia zijn er diverse nationale en internationale projecten opgezet. Ook daar horen we meer over. Het belooft een avond te worden die de ‘asielcrisis’ en wat daarmee samenhangt, dicht voor onze voeten brengt.
 
terug