Intrededienst 28 januari 2024 Intrededienst 28 januari 2024

De paaskaarsen van de 3 kerken zijn tijdens de dienst met een koord aan elkaar verbonden.


Ds. Heleen Maat, de regiopredikant, bevestigde ds Anneke van der Velde in haar ambt als voorganger
van de 3 kerken.
ds. Heleen Maat, samen met de voorzitters van de kerkenraden, sprak de zegen uit.


De kinderen hadden tijdens de kindernevendienst een groot hart gemaakt, bestaande uit hartjes
met daarop mooie tekeningen en/of teksten.


Ds. Anneke van der Velde tijdens de verkondiging.


De bevestiging vond plaats in de kerk waar zij ook gedoopt is: de Noorderkerk te Nw Amsterdam.
 
terug