Kliederdienst 24 maart 2024 Palmpasen

Thema "Hosanna voor de koning"
Een mooie serie foto's van een bijzondere dienst.
Neemt u eens een kijkje.

Bekijk alle foto's
 
"Fat tuesday" 13 febr. 2024


"Fat tuesday" is de dinsdag voor Aswoensdag. Daarna begint de 40 dagentijd (vastentijd). 
Dinsdag 9 februari 2024  hebben ongeveer 70 personen samen heerlijk pannenkoeken gegeten.
De activiteit werd georganiseerd door Kerken met Vaart en werd uitgevoerd in het Kruispunt op Erica. 
We zijn samen begonnen met het zingen van een lied.
De bakkers hebben heel goed hun best gedaan, er was voor iedereen voldoende.
Tijdens het eten was er genoeg tijd om gesprekken te voeren. 
Sandra Beuker las nog een passend verhaal voor en we sloten af met een toetje. 
Daarna kon iedereen huiswaarts keren.
Wij danken de organisatie voor de goede voorbereiding. 

Bekijk alle foto's
 
"Ga mee eten" 6 febr. 2024


Op 6 februari was er een gezellige avond in het Kruispunt op Erica. Uit alle gemeentes die betrokken zijn bij Kerken met Vaart waren er mensen gekomen om met elkaar te eten, te praten en te genieten. Het eten was bereid door de gesprekskring van Erica en was opgezet vanuit Bijbelse / christelijke ideeën. Uitleg hierover werd op de placemat gegeven. 
Het was een geslaagde en gezellige avond  ; gemeente zijn op zijn best !!!

Bekijk alle foto's