40 dagen project 2024, Grannies 2 Grannies 40 dagen project 2024, Grannies 2 Grannies


Als Kerken met Vaart hebben we dit jaar in de 40 dagentijd geld ingezameld voor dit
project. De totale opbrengst was € 7544,00. Dit is voldoende voor de bouw van 2
huisjes. Op zondag 14 april is dit bedrag in de verschillende kerken bekend gemaakt.
In de dienst in de Eben Haëzerkerk is het geld via een cheque overhandigd aan de
Friese oma’s, die heel blij waren met dit bedrag. De Grannies in Oeganda kunnen
dank zij deze bijdrage weer 2 huisjes bouwen, waarin zij voor hun kleinkinderen
kunnen zorgen.
Ook namens deze weg willen wij iedereen bedanken voor het mooie bedrag dat
bijeengebracht is.

Klik hier voor het fotoalbum! 

terug