Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop dierbaren worden herdacht. Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop dierbaren worden herdacht.
Kaarsje branden op 2 november in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam.

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop dierbaren worden herdacht.
Het herdenken van een geliefde is zo belangrijk.  Het laten zien hoe dierbaar hij of zij voor je is geweest en nog is.
Een kaarsje voor iemand opsteken is een liefdevol gebaar en prachtig ritueel. Het is stilstaan in deze voortrazende wereld om voor even weer verbonden te zijn met diegene die een lege plek heeft achtergelaten. 
Op donderdag  2 november zal evenals vorige jaren in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam gelegenheid zijn voor iedereen om een kaarsje te branden.  Dit kan tussen 16.00 en 19.00  uur. U kunt dit in alle rust doen.
Er zijn kaarsjes aanwezig maar wilt u graag zelf een kaarsje meenemen dan kan dat natuurlijk ook.
U bent van harte welkom.
terug