Startzondag Startzondag

STARTZONDAG 18 SEPTEMBER 2022

 

Aan Tafel! is het thema van de gezamenlijke kerken van de Protestantse Kerk Nederland. De startzondag begint om 10. 00 uur met een kerkdienst.

Plaats: hal in het bedrijf van de fa, Polman, Tuinderslaan 31,  Erica.

Voorganger is de classispredikant ds. Jan Hommes. . Medewerking wordt verleend voor de Cantorij van de Zuiderkerk Nieuw Amsterdam , het kinderkoor “Kinderen van het Licht” en het koor Intersection, beide uit Erica.

Na afloop koffiedrinken en aansluitend een maaltijd. Verzoek aan de deelnemers om voor de maaltijd zelf iets mee te nemen, genoeg voor uzelf + voor twee anderen. Zo kunnen we met elkaar delen.

De collecte is voor de onkosten en voor het werk van de voedselbank.

De dienst is voor jong en oud.

NB de kerkgebouwen van alle deelnemende kerken zijn die zondag dicht!

terug