Musical Musical
MUSICAL: “Het gaat door”
Inmiddels is er een begin gemaakt met het instuderen van de rollen en de liederen! We hopen er met elkaar een feestelijk seizoen van te maken! De repetitieavond is op donderdag, we starten om 19.30 uur in het Kruispunt. De musical wordt opgevoerd op 31 maart en 1 april 2023 in het Kruispunt. Emailadres hetgaatdoor@gmail.com. Het productieteam.
 
MUSICAL HET GAAT DOOR
De musical Witte Stenen is geschreven – zowel tekst als muziek!-  door wijlen ds. Kees de Bruïne. Enkele scènes zijn gewijzigd en aangevuld door ds. Harry Klaassens en de projectgroep.  De inhoud is als volgt:
In de straten van Rome, anno 64, praten een paar soldaten over de wrede keizer Nero en de terechtstelling van de apostelen Petrus en Paulus. Lucas verschijnt, op weg naar zijn vriend Theofilus, aan wie hij destijds zijn boek over de geschiedenis van Jezus (evangelie naar Lucas) heeft opgedragen.  In een gesprek bij Theofilus heeft Lucas zijn tweede boek bij zich, de Handelingen der Apostelen’. Ook dit boek heeft een open eind: de geschiedenis is niet afgesloten met de dood van Petrus en Paulus, maar gaat verder als een droom van vrede die mensen bemoedigt en inspireert.
Als voorbeeld verschijnt op het toneel een gebeurtenis uit zijn nieuwe boek: de overkomst van Paulus en Silas naar Europa, naar de Griekse stad Filippi.
Daar wordt Paulus geconfronteerd met Callia, een meisje dat bezeten is door een waarzeggende geest. Hij drijft die geest uit, in naam van koning Jezus. Maar haar meesters, die nu niets meer aan hun slavin kunnen verdienen, klagen Paulus en Silas aan wegens opstoken van de bevolking. Ze worden gegeseld en in de kerker gegooid. Daar zingen zij van de droom die mensen bevrijdt. Na een aardbeving gaan de deuren open en kunnen de gevangenen vluchten maar doen dat niet. Er wordt een feestje gevierd in de gevangenis. De volgende morgen komen de autoriteiten om hun excuses aan te bieden die inmiddels gehoord hebben dat Paulus en Silas Romeins staatsburger zijn en dus nooit veroordeeld hadden mogen worden.
Met dit verhaal wil Lucas duidelijk maken dat de droom sterker is dan de machten van de wereld. Maar de toekomst blijft ondoorzichtig: de overwinning van koning Jezus lijkt anno 64 verder weg dan ooit. Hoe zal de gemeente van de toekomst zich staande houden?
Als in een droom verschijnt Callia. Zij laat (video) beelden zien van wat het christendom in de 2000 jaar van haar bestaan heeft betekend. Via een eigen versie van een verhaal van Jezus zien we wat de  taak van de gemeente is ook in de toekomst. Door middel van 2 groepen wordt uitgebeeld dat mensen die dromen van een nieuwe wereld altijd komen te staan tegenover de harde macht van de gevestigde orde. Het enige antwoord is geloof, hoop en liefde.
Tenslotte worden beelden getoond van inspirerend kerkelijk leven in onze eigen tijd en omgeving. Het gaat door!
 
terug